Kroppsanalys

Sekundär-lymfödem är en vanlig komplikation som uppstår för många cancerpatienter efter behandling. 

Om sekundär-lymfödem upptäckts tidigt kan lämplig behandling och kontinuerlig övervakning hjälpa till att hantera symptomen på lymfödem och i vissa fall även ta bort dem1. 

 

Spårning av patientens framsteg 

SOZO, världens mest avancerade icke-invasiva bioimpedansspektroskopienhet (BIS), erbjuder fysioterapeuter ett snabbt, enkelt och icke-invasivt sätt att mäta effekten av fysioterapi på friska patienter efter behandling. SOZO mäter flera vätskerum och kroppsammansättning samtidigt – utan arbetskrävande förtunnings- eller vattenledningstekniker2 – för att kvantifiera ändringar i skelettmuskelmassan och/eller fettmassan.   

 

Övervakning av det allmänna hälsotillståndet  

Baserat på vetskapen om att BMI är ett ofullständigt mått på kroppsfett, uppställde ett team av forskare hypotesen att en högre fettprocent, oavsett BMI, skulle vara associerad med ökade hälsorisker. I en kohortstudie3 undersökte de samband mellan BMI och fettprocent med dödlighet. Studien visade att ha en högre fettprocent eller ett lågt BMI var oberoende av varandra associerat med reducerad överlevnad. Denna "fetma-paradox" indikerar att överviktiga och måttligt feta patienter med vissa kroniska sjukdomar faktiskt överlever smalare patienter med samma hälsotillstånd3.  

Som en mer direkt och exakt mätning av kroppssammansättning rekommenderas SOZO som ett effektivt verktyg för att övervaka den allmänna hälsan4. 

 

1. ISL. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2013 consensus document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2013;46(1):1-11.
2. Van Loan, et al. Use of bioimpedance spectroscopy (BIS) to determine extracellular fluid (ECF), intracellular fluid (ICF), total body water (TBW), and fat-free mass (FFM). p. 6770. In Ellis K, ed. Human Body Composition: In Vivo Measurement and Studies. New York: Plenum Publishing Co.; 1993.
3. Padwal R, Leslie WD, Lix LM, et al. Relationship among body fat percentage, body mass index, and all-cause mortality: a cohort study. Ann Intern Med. April 19, 2016;164(8):532-541.
4. McBeth M. MPT, CLT-LANA 2019 American Physical Therapy Association (APTA). Go beyond BMI—SOZO: taking therapy further. Combined Sections Meeting (CSM).