Vi introducerar SOZO

Evidensbaserad utrustning för screening och diagnostisk
mätning av lymfödem. 

GetString(

Medicinska applikationer

Lymfödem

Tidig upptäckt och kontinuerlig övervakning av behandlingen

Hjärtsvikt

Övervakning av vätskestatus hos patienter som lever med hjärtsvikt  

Kroppsanalys

Vätskestatus och analys av vävnadssammansättning för att övervaka framsteg 

SOZO bidrar till förbättring av kliniska behandlingsresultat genom bland annat bröstcancerrelaterat lymfödem, gynekologisk cancer etc. och säkerställer att tidig behandling för förebyggande och utveckling av lymfödem kan tas upp proaktivt. 

SOZO ger en detaljerad mätning av patientens extracellulär- och intracellulär segmentalt samt Total Body Water på mindre än 30 sekunder. 

SOZO är världens första interaktiva hälsomonitor, som använder sig av ImpediMeds patenterade teknik, Bio Impedans Spektroskopi (BIS), för att övervaka en persons vätskestatus och generella kroppsammansättning.  

GetString(
GetString(

Viktiga fördelar

SOZO är icke-invasiv, enkel att använda smärtfri och effektiv samt levererar resultat på mindre än 30 sekunder. En enkel SOZO-mätning ger kritisk patientdata, som: 

 

 • L-Dex lymfödemanalys 
 • Totalt kroppsvatten (TBW) 
 • Extracellulärvätska (ECF) 
 • Intracellulärvätska (ICF) 
 • Fettfri massa (FFM) 
 • Fettmassa (FM) 
 • Skelettmuskelmassa (SMM) 
 • Protein och mineraler 
 • Basal metabolisk hastighet (BMR) 
 • Hy-Dex® hydratiseringsanalys 
 • Fasvinkel 
 • Kroppsmasseindex (BMI) 

Mer om SOZO

SOZO mäter 256 olika datapunkter över ett brett spektrum av frekvenser från 3 kHz till 1000 kHz för att ge en detaljerad vätske- och vävnadsanalys, inklusive L-Dex-score, för att etablera patientens baslinjer och övervaka tendenser över tid.  

En FDA-godkänd, CE-märkt och ARTG-listad digital hälsoplattform som hjälper till att tidigt upptäcka sekundärt lymfödem, ger vätskestatus för patienter som lever med hjärtsvikt, och kan användas för att övervaka och upprätthålla den generella hälsan.  

256 unika frekvenser 
3 kHz till 1000 kHz frekvensområde